Loodusteaduste ajalugu (History of Science, Inglise 2010) (3)

Avaldatud: 02.08.2012 16:30

6-osaline teadussari on eetris teisipäeva õhtuti.


6. osa
Kes me oleme?

T 31. juulil kell 21.00
Kordus N kell 16.30

Aju on üks maailmakõiksuse imesid, kuid seda hakati lähemalt uurima alles 17. sajandil. Kaks teadust – ajuanatoomia ja psühholoogia – pakkusid kaua aega kahte erinevat nägemust meie olemasolu kohta. Nüüd on need teadused teineteisele lähenenud, mille käigus selgus üllatavaid ja ebamugavaid tõsiasju inimeste mõtete, tunnete ning soovide kujunemisest.

Kommentaarid


Kommentaarid (3)

 • inimkonnale

  14.08.2012 00:24

  Esimene Moosese raamat « 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 » peatükk 1 Jumal loob ja õnnistab maailma 1Alguses lõi Jumal taeva ja maa. 2Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal. 3Ja Jumal ütles: "Saagu valgus!" Ja valgus sai. 4Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest. 5Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik - esimene päev. 6Ja Jumal ütles: "Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!" 7Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal. 8Ja Jumal nimetas laotuse taevaks. Siis sai õhtu ja sai hommik - teine päev. 9Ja Jumal ütles: "Veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!" Ja nõnda sündis. 10Ja Jumal nimetas kuiva pinna maaks ja veekogu ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see oli hea. 11Ja Jumal ütles: "Maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi maa peale!" Ja nõnda sündis: 12maa laskis võrsuda haljast rohtu, seemet kandvaid taimi nende liikide järgi, ja viljapuid, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. 13Siis sai õhtu ja sai hommik - kolmas päev. 14Ja Jumal ütles: "Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid, 15olgu nad valgusteks taevalaotuses, valgustuseks maale!" Ja nõnda sündis: 16Jumal tegi kaks suurt valgust: suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel, ning tähed. 17Ja Jumal pani need taevalaotusse, et nad valgustaksid maad 18ja valitseksid päeval ja öösel ja eraldaksid valguse pimedusest. Ja Jumal nägi, et see oli hea. 19Siis sai õhtu ja sai hommik - neljas päev. 20Ja Jumal ütles: "Vesi kihagu elavaist olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!" 21Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. 22Ja Jumal õnnistas neid ja ütles: "Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja lindusid saagu palju maa peale!" 23Siis sai õhtu ja sai hommik - viies päev. 24Ja Jumal ütles: "Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!" Ja nõnda sündis: 25Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi, ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea. 26Ja Jumal ütles: "Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!" 27Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. 28Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: "Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!" 29Ja Jumal ütles: "Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks! 30Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks." Ja nõnda sündis. 31Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik - kuues päev. Jesaja 54:5Sest sinu Looja on su mees, vägede Issand on tema nimi; sinu lunastaja on Iisraeli Püha, teda nimetatakse kogu maailma Jumalaks. Johannese evangeelium « 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 » peatükk 1 Jeesus tuleb maailma 1Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. 2Seesama oli alguses Jumala juures. 3Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud 4tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. 5Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. 9Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. 10Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. 11Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. 12Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, 13kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. 14Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Kiri heebrealastele 4:Jeesusest kui suurest ülempreestrist 14Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame! 15Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. 16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

 • inimkonnale

  14.08.2012 00:25

  Hesekiel « 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 » peatükk 1 Nägemus Issanda auhiilgusest 1"Kolmekümnendal aastal, neljanda kuu viiendal päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, sündis, et taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemusi." 2Kuu viiendal päeval, kuningas Joojakini vangiviimise viiendal aastal 3tuli Issanda sõna preester Hesekielile, Buusi pojale, kaldealaste maal Kebari jõe ääres; ja Issanda käsi tuli seal tema peale. 4"Ja ma vaatasin, ja ennäe, põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja lõõmava tulega. Ja pilve ümber oli kuma, ja keskelt, tule keskelt, paistis otsekui hiilgav metall. 5Ja keset seda paistis midagi, mis koosnes neljast olevusest. Nende välimus oli niisugune: nad olid inimese sarnased, 6aga igaühel oli neli nägu ja igaühel oli neli tiiba. 7Nende jalad olid sirged ja nende labajalad olid nagu vasika sõrad. Ja nad hiilgasid nagu läikiv vask. 8Neil olid inimese käed tiibade all, neljas küljes; ja neil neljal olid oma näod ja oma tiivad. 9Nende tiivad puudutasid üksteist. Liikudes nad ei pöördunud, igaüks läks otse edasi. 10Ja nende näod olid niisugused: esiküljel inimese nägu, neliku paremal küljel lõvi nägu, neliku vasakul küljel härja nägu ja neliku tagaküljel kotka nägu. 11Niisugused olid nende näod. Ja nende tiivad olid laiali laotatud ülespoole; igaühel oli kaks tiiba vastastikuseks puudutamiseks ja kaks tiiba katsid nende ihu. 12Nad liikusid igaüks otse edasi: kuhu vaim iganes tahtis minna, sinna nad läksid, liikudes nad ei pöördunud. 13Ja olevuste vahel oli näha otsekui tuliseid süsi, mis põlesid tõrvikute sarnaselt, liikudes olevuste vahel sinna-tänna; ja tulel oli kuma ning tulest tuli välja välk. 14Ja olevused jooksid sinna-tänna, otsekui lööks välku. 15Siis ma vaatasin olevusi, ja ennäe, olevuste kõrval, igas neljas esiküljes, oli maas üks ratas. 16Rataste välimus ja nende tegumood: need helkisid nagu krüsoliit ja kõigil neljal oli ühesugune kuju. Need olid välimuselt ja tegumoelt, nagu oleks ratas olnud ratta sees. 17Liikudes nad läksid neljas eri suunas, liikudes nad ei pöördunud. 18Ja nende rattapöiad olid kõrged ning kohutavad; ja sel nelikul olid rattapöiad ümberringi täis silmi. 19Ja kui olevused liikusid, siis liikusid rattad nende kõrval; ja kui olevused tõusid maast üles, siis tõusid üles ka rattad. 20Kuhu vaim iganes läks, sinna läksid needki, sinna, kuhu vaim tahtis minna. Rattad tõusid üles samuti kui nemad, sest rattais oli olevuste vaim. 21Kui olevused liikusid, siis liikusid nemadki, ja kui need seisid, siis seisid nemadki; kui olevused tõusid maast üles, siis tõusid selsamal kombel ka rattad, sest rattais oli olevuste vaim. 22Ja olevuste peade kohal oli midagi taevalaotuse taolist, kohutav nagu jää, mis oli välja laotatud ülal nende peade kohal. 23Ja laotuse all olid nende tiivad üksteise poole välja sirutatud; igaühel oli kaks tiiba oma keha katmiseks. 24Kui nad liikusid, siis ma kuulsin nende tiibade kahinat otsekui suurte vete kohinat, otsekui Kõigevägevama häält, müristamise kaja - otsekui sõjaleeri kära. Kui nad seisid, siis nad lasksid oma tiivad longu. 25Ja hääl kuuldus taevalaotuse pealt, mis oli nende peade kohal; kui nad seisid, siis nad lasksid oma tiivad longu. 26Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi, mis paistis safiirikividena, midagi aujärje sarnast. Ja selle aujärje sarnase peal, ülal selle peal, oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane. 27Ja ma nägin otsekui hiilgavat metalli, pealtnäha nagu tuld, millel oli kuma ümber, ülalpool sellest, mis paistis olevat ta niuded; allpool sellest, mis paistis olevat ta niuded, nägin ma pealtnäha nagu tuld ja sellel oli kuma ümber. 28Otsekui vikerkaare paiste, mis vihmapäeval on pilvis, oli kuma paiste ümberringi. See oli Issanda auhiilguse ilmutuse paiste! Ja kui ma seda nägin, siis ma langesin silmili maha ja kuulsin häält, mis kõneles. « 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 » © AD 2005 Eesti Piibliselts www.eps.ee www.kompass.ee

 • inimkonnale

  14.08.2012 00:26

  eeriumi-lahendada/