Ajami (Iisraeli 2009) (2)

Avaldatud: 29.06.2012 23:35

K 27. juunil kell 22.05
Kordus R kell 23.35

Viiest episoodist koosnev realistlik ja vägivaldne ekraanilugu elust Tel Avivi araablaste linnaosas Ajamis, kus on lootusetult segunenud Palestiina ning Iisrael, araablased ja juudid, riik, religioon ning poliitilised vaated. Valdavalt mitteelukutseliste näitlejatega filmitud dokumentaaldraamas leidub tugev humanistlik sõnum: inimene on inimene, mistahes erimeelsustele vaatamata.

"Ajami" võitis Iisraeli oluliseima filmiauhinna Ophiri viies kategoorias ja tunnistati parimaks mängufilmiks Jeruusalemma ning Tallinna Pimedate Ööde filmifestivalil.

R: Scandar Copti, Yaron Shani. O: Shahir Kabaha, Ibrahim Frege, Fouad Habash jt. Draama.

Kommentaarid


Kommentaarid (2)

  • inimkonnale

    28.06.2012 00:15

    Õpetussõnad « 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 » peatükk 21 Saalomoni tarkus 1Kuninga süda on Issanda käes nagu veeojad: tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab. 2Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, aga Issand katsub südamed läbi. 3Teha, mis õige ja kohus - see on Issandale olulisem kui ohver. 4Ülbed silmad ja hooplev süda, õelate lamp, on patt. 5Virga kavatsused toovad küll kasu, aga kõik ruttajad saavad ometi kahju. 6Valeliku keelega varanduste soetamine on surma otsijate hajuv tuulevine. 7Õelate vägivald viib ära neid endid, sest nad ei taha õigust teha. 8Süüdlase tee on kõver, aga süütu eluviis on õige. 9Parem on elada katusenurgas kui riiaka naisega ühises kojas. 10Õela hing ihaldab kurja, ligimene ei leia armu tema silmis. 11Kui pilkajat karistatakse, saab kohtlane targaks, ja kui tarka õpetatakse, võtab ta õpetust. 12Õige pidagu silmas õela koda: õelad tõugatakse õnnetusse. 13Kes suleb oma kõrva viletsa hädakisale, see peab ka ise karjuma vastust saamata. 14Salajane and vaigistab viha ja kingitus põue - tugeva raevu. 15Õigele on rõõmuks, kui tehakse õigust, aga kurjategijaile on see ehmatuseks. 16Inimene, kes eksib tarkuse teelt, peab minema puhkama surnute seltsi. 17Kes armastab lõbu, jääb vaeseks meheks; kes armastab veini ja õli, ei saa rikkaks. 18Õel jääb lunahinnaks õige eest ja ausate asemele jääb autu. 19Parem on elada kõrbemaal kui riiaka ja pahura naisega. 20Targa kodus on kallist vara ja õli, aga alp inimene neelab need. 21Kes taotleb õiglust ja headust, leiab elu, õiguse ja au. 22Tark tõuseb vägevate linna ja kisub maha kantsi, mille peale nad lootsid. 23Kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest. 24Pilkaja on selle ülbe upsaka nimi, kes teeb oma tegusid määratus ülbuses. 25Laisale on ta ihkamine surmaks, sest ta käed ei taha tööd teha. 26Päev otsa himustab ta aina saada, aga õiglane annab ega keela. 27Õelate ohver on jäledus, eriti kui seda tuuakse häbiteo eest. 28Valetunnistaja hukkub, aga mees, kes midagi on kuulnud, võib alati rääkida. 29Õel mees näitab jultunud nägu, aga õige kinnitab oma teid. 30Issanda vastu ei aita tarkus, mõistus ega nõu. 31Hobune seatakse valmis tapluse päevaks, aga võit on Issanda käes. « 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 » © AD 2005 Eesti Piibliselts www.eps.ee www.kompass.ee

  • inimkonnale

    28.06.2012 00:16

    Peetruse esimene kiri « 1,2,3,4,5 » peatükk 2 Elavast kivist ja pühast rahvast 1Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! 2Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, 3kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. 4Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, 5laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. 6Seepärast seisabki Pühakirjas: "Ennäe, ma panen Siionisse kivi, valitud, hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse." 7Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga "kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks", 8ning "komistuskiviks" ja "pahanduskaljuks". Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. 9Teie aga olete "valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust", kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse - 10teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Käitumisest maailmas 11Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas - hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu! 12Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. 13Alistuge Issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale, 14olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma. 15Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse. 16Elage otsekui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased! 17Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat! 18Orjad, alistuge täie aukartusega peremeestele, mitte üksnes headele ja leebetele, vaid ka tujukatele. 19Sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala ees talub viletsust, kannatades süütult. 20Sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja teie seda peate taluma? Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. 21Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. 22"Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust"; 23ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt; 24ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks. 25Teie olite ju "nagu lambad ekslemas", kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede Karjase ja Ülevaataja poole. « 1,2,3,4,5 » © AD 2005 Eesti Piibliselts www.eps.ee www.kompass.ee