photo

Plekktrumm

"Plekktrummi" hooaeg on selleks korraks lõppenud. Täname kõiki oma kalleid külalisi ja armsaid vaatajaid! Suvel on ETV2 eetris valik "Plekktrummi" kordussaadetest, uute kohtumisteni juba septembris. Seniks – ilusat alanud kevadet ja peagi saabuvat suve!

Vaata uuesti hooaja viimast saadet!

foto
Plekktrumm: Heili Sepp (ETV 2016)
17.06.2017 22:55

Etümoloogiliselt kannab sõna "korruptsioon" endas viidet rikutusele, moraalsele laostumusele. Mida teeb korruptsioon inimese hingega ja kas südametunnistus on arendatav? "Plekktrummil" on külas jurist Heili Sepp. Saatejuht Joonas Hellerma.

Leia meid Facebookist

Saatesarjast

Kultuurinähtuste olemuse selgitamiseks on püütud leida lugematul hulgal seaduspärasid ja teoreeme. Ometi on ruum vastusteks pidevalt lahti.

Üks võimalus kultuurist arusaamiseks on pöördumine elava inimkogemuse poole. See on dialoogide kasvatamine. Vajadus leida uut keelt, paremaid sõnu ja ehedamat tunnetust. Nii tekivad kõrvaltvaatajele uued pildid ja mõistmisaine, osalejate jaoks aga ootamatud tähendused ja jõud tegutsemiseks.

Vestlussaade “Plekktrumm” ETV2-s on kohtumiste ristumisala, mille keskmes on kultuuris tegutsevate inimeste mõttemaailm ja nende suhe ühiskonnaga.

plekktrumm@err.ee

Vaata saateid Vaata veel saateid

foto
Plekktrumm: Mihkel Mutt (ETV 2016)

Ilmus Mihkel Muti romaan "Eesti ümberlõikaja", milles ta teeb omapoolse katse käsitleda Euroopa ja eestlaste saatust tulevikumaailmas. Millised on meie väljavaated? "Plekktrummi" külaline on kirjanik Mihkel Mutt. Saatejuht Joonas Hellerma.

foto
Plekktrumm: Nora Pärt (ETV 2016)
Arvo Pärdi Keskuse rajamine Laulasmaal on pikk ja aeganõudev teekond, kus otsingud parima lahenduse leidmiseks on alles käimas. Mis on tulevase keskuse eesmärk ja kuidas luua ruume enda sees ja ümber, milles tõeline looming saaks sündida? "Plekktrummi" külaline on Arvo Pärdi abikaasa Nora Pärt. Saatejuht Joonas Hellerma.
foto
Plekktrumm: Jaan Valsiner (2)

Rahvusvaheliselt üks hetke edukamaid Eestist pärit teadlasi Jaan Valsiner on pikalt otsinud valemit kultuuri ja inimese omavahelisest seosest. Kuidas mõjutab kultuur inimese arengut ning tema loomingulise potentsiaali avaldumist? Saate külaline on äsja Saksamaal Hans Kiliani preemia vastu võtnud kultuuripsühholoog Jaan Valsiner. Saatejuht Joonas Hellerma.

foto
Plekktrumm: Kalle Kasemaa (4)

Elame ajal, mil erinevate kultuuride mõistmine on muutunud möödapääsmatuks vajaduseks. Millise tervikpildi maailmast loob viibimine erinevate religioonide ja kultuuride ristumispunktis? "Plekktrummil" on külas tõlkija ja teoloog, kultuuri elutööpreemia laureaat Kalle Kasemaa. Saatejuht Joonas Hellerma.

foto
Plekktrumm: Tõnu Viik (3)

Käesoleval kevadel ilmub taaskord Eesti Inimarenguaruanne, milles uuritakse eestlastega toimuvaid muutusi seoses alanud rändeajastuga. Kuidas tuleks sellises olukorras mõtestada Eesti kultuuri? "Plekktrummi" stuudios on aruande üks autoritest, filosoof Tõnu Viik. Saatejuht Joonas Hellerma.

foto
Plekktrumm: Kristi Vinter (7)

Palju on arutletud selle üle, kui palju peaks haridust kohandama muutuva maailma ja tema vajadustega. Mida tähendab kasvamine ja missugune koht selles võiks olla koolil? "Plekktrummil" on külas kasvatusteadlane Kristi Vinter. Saatejuht Joonas Hellerma.

foto
Plekktrumm: Reelika Alunurm (2)

Järgmisel nädalal valitakse Tartu Ülikoolile uus rektor. Mida tähendab õppimine tänastele üliõpilastele ja kuidas teadmistega ühiskonda muuta? Valimiste eel on "Plekktrummil" külas Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Reelika Alunurm. Saatejuht Joonas Hellerma.

foto
Plekktrumm: Aet Annist (1)

Märtsi lõpus toimub Eesti sotsiaalteadlaste konverents, kus uuritakse avatuse tähendust kaasaegses ühiskonnas. Millist elu elavad eestlased, kes lahkuvad Eestist ja mis kujundab inimeste omavahelisi suhteid Eesti külades ja linnades? "Plekktrummi" külaline on sotsiaalantropoloog Aet Annist. Saatejuht Joonas Hellerma.

foto
Plekktrumm: Andres Laan (2)

Tehnoloogia kiire areng on muutmas arusaamu inimesest ja ühiskonnast. Mis on tehisintellekt ja kuidas avastada kollektiivi varjatud tarkust? "Plekktrummi" kutsel saabub Eestisse igapäevaselt Lissabonis töötav kollektiivse intelligentsuse uurija Andres Laan. Saatejuht Joonas Hellerma.

Meeskond

Saatejuht Joonas Hellerma
Toimetaja Hedi Rosma
Režissöör Maire Radsin, režissööri assistent Dmitri Hljupin
Stuudiokujunduse kunstnik Kaili-Angela Konno
Stilist Kärt Hammer
Jumestaja Tiina Leesik
Graafika Birds of Paradise
Juhtoperaator Jüri Suurevälja
Valgusmeistrid Tõnu Simm ja Karl Hallik
Produtsent Age Kraus